Podnikání

Pomoc pro mnoho oborů

Dvacáté první století přineslo, neuvěřitelné množství novátorství a technických inovací, které usnadňují život a činí ho pohodlnějším, pro všechny věkové skupiny. Pohodlí této doby, ale se sebou přináší i úskalí v podobě civilizačních chorob a jiných neduhů, souvisejících s tímto životním stylem plným sezení a fyzické neaktivity. Následkem tohoto, musí řešit zdravotnictví, související následky. Jedním z velkých pomocníků, při výrobě různých zdravotních pomůcek a prostředků je 3D tisk. Naše společnost 3D tisk Brno se zařadila do řady inovátorů a zabývá se právě 3D tiskem.

technologie

Dějiny D tisku, nejsou nijak dlouhé. V roce 1986 byla patentována technologie stereolitografie a v devadesátých letech vznikly první zařízení, které bychom mohli nazvat 3D tiskárnami. V našich zeměpisných šířkách, jsme měli v Socialistickém bloku velké zpoždění v oblasti výpočetní techniky, ale po změně politických poměrů v listopadu 1989, jsme byli nuceni v tomto oboru akcelerovat a začaly nám vyrůstat i nové generace IT techniků a výpočetní technika, tu dříve, tu později začala pronikat, téměř do všech věkových a sociálních skupin a co se týká běžného života, pronikl prakticky bezezbytku do všech lidských činností.

pomoc

S nástupem komputerizace došlo i k rozvoji 3D tisku a 3D tiskáren. Na začátku byly 3D tiskárny užívány převážně solventními nadšenci a vědeckými, či výukovými zařízení vyššího typu, ale s rozšiřováním se začala cena přibližovat i lidem, kteří měli myšlenku v tomto oboru podnikat. Postupně začaly výrobky z 3D tiskáren pronikat do mnoha oborů a pro mnohé jsou již nepostradatelnou součástí. Použití našly v mnoha lékařských oborech, konstruktéři mají možnost, ověřit si vlastnosti na 3D modelu, designérům se otevřely úplně nové možnosti a je mnoho dalších oborů, kde tato sci-fi technologie pomáhá a otevírá nové možnosti.

Další informace, včetně kontaktů naleznete na našich webových stránkách.