Nejdůležitější je zdraví


Platiči
Ze zdravotního pojištění je hrazena péče o naše zdraví a přispívat musí jak zaměstnanci, tak živnostníci a podnikatelé, tedy občané žijící a podnikající na území České republiky . Běžní zaměstnanci to mají jednodušší už tím, že část odvodu provádí přímo zaměstnavatel jak za sebe (9%), tak další složku přímo z platu pracovníka (4,5%). Mnozí z vás se mylně domnívají, že tyto peníze jdou státu, ale tak to není, jdou tam, kam patří, a to přímo pojišťovně. Tyto peníze pak slouží k platbám lékařům za provedené ošetření a spotřebované zdravotnické pomůcky. Bohužel se pojišťovny nehradí všechny léky a nadstandardní služby.
zubař a pacient
Neplatiči
Do skupiny neplatících zdravotní pojištění se řadí děti a studující do věku dvaceti šesti let, samozřejmě sem spadají i občané v důchodu, tato povinnost přechází na stát.
Jaká částka se platí
Výpočet je prováděn z hrubé mzdy, u osob podnikajících ze zisku s tím, že i pro tyto osoby platí minimální částka (2 024,- Kč), kterou je nutno hradit a je odvozena z průměrné mzdy, to se týká těch, pro které je podnikání hlavní pracovní činností. Pokud patříte mezi podnikatele na tzv. „vedlejšák“, měsíční zálohy se vás netýkají, pojistné se doplácí až na základě přehledu, který je předkládán pojišťovně, pokud dojde k nedoplatku, pojišťovna vás k jeho úhradě vyzve, v opačném případě přeplatek vrátí.
OBZP
Osoba bez zdanitelných příjmů je osoba trvale hlášena v České republice, ale nemá nic, z čeho by bylo možné zdravotní pojištění hradit. Do této skupiny patří především nezaměstnaní neevidovaní na úřadu práce, studující nad dvacet šest let nebo ženy starající se o domácnost.
rentgenový snímek
Práva a povinnosti
Právo na zdravotní pojištění má ten, kdo žije trvale v ČR nebo zde pracuje u společnosti mající zde sídlo. Povinností pojišťoven je hrazení zdravotních služeb na základě uzavřených smluv s jejich poskytovateli, tedy lékaři či zdravotnickými zařízeními.