Výrobky

Logistika jako nezbytnost

Výrobky dnes nakupujeme téměř denně. Jelikož je doba internetu jsou nám výrobci mnohem blíže, než nám byli kdy předtím. Můžeme tak nakupovat na nejrůznějších eshopech a internetových portálech dokonce i světového formátu. To je samozřejmě přínosné pro zákazníka, ale pro výrobce to může způsobovat značné problémy. Musí mít automaticky založenou webovou stránku a fungující eshop. Pokud to tak nefunguje může jen stěží bojovat s konkurencí.
tašky s nákupem
Zákazník je dnes pánem, jelikož v době internetu si může snadno zjistit, kde získá nejlevnější výrobek a může si ho nechat zaslat až k sobě domů. Proto jsou výrobci často nuceni snižovat své náklady a cenu stanovit až k hranicím svých výrobních nákladů.
Z toho důvodu se také mnoho firem obrátilo na logistiku. To se může zdát jako sprosté slovo, ale mnoha firmám pomohla uniknout krachu a zefektivnit tak výrobu. Bez logistiky funguje většina firem chaoticky a veškeré procesy působí neefektivně a neuspořádaně.
železné kontejnery
To má logistika změnit. Jejím cílem je vyřadit nepotřebné procesy a zajistit tak aby docházelo k co nejmenším ztrátám. Snaží se najít v každém procesu řád a zefektivnit ho na maximální úroveň. Pokud však nepřináší podniku užitek je z výrobního procesu automaticky vyřazen. Logistika se tak snaží všechno urychlit a zefektivnit, aby nedocházelo k výrazným ztrátám.
Velice oblíbeným trendem jsou skladovací náklady. To může ve firmě působit značný problém. Pokud je firma úspěšná, ale nemá prostředky na pronájem větších prostor jen stěží může uspokojit veškerou poptávku. Musí tak nakupovat extérní skladiště což vede ke vzniku dodatečných nákladů.
Řešením na tento problém jsou nulové skladovací náklady. To lze docílit jedině metodou
medvěd v krabici
JUST IN TME. Ta je využívána zejména v IT firmách a v obchodech s elektronikou, kde není třeba mít některá zařízení a materiál na místě. Když tedy vznikne objednávka firma si jednoduše zažádá o více materiálu či komponentů a ty ji jsou okamžitě doručeny. Problémem však může být určitý zádrhel v dopravě, kdy firma následně nemůže naplnit objednávku.