bolestné

Bolestné! Úraz! Nehoda!

Slova, které nikdo rád neslyší, natož aby byl přímo postižený jakýmkoli úrazem či nehodou. Jenže, „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“, jak říkali už naše babičky. Dnešní uspěchaná doba plná stresu, přímo nahrává o přehlédnutí toho nejdůležitějšího pro každého z nás, opatrnost vůči sobě a někdy, bohu žel i vůči ostatním. Vysoké nároky v zaměstnání, kde je větší fyzická zátěž. Hustota provozu a někdy i bezohlednost na silnicích. To je jen malý zlomek aspektů, které hrají hlavní roli v nepozornosti, přehlédnutí a následnému úrazu. Ale i sebeopatrnější jedinec se tu a tam drobnému úrazu nevyhne, člověk není neomylný, a hlavně nejsme ze železa. Ale stalo!

pád zaměstnance

Pracovní úraz, dopravní nehoda a jiné nešťastné příčiny, má vždy jeden společný výsledek, úraz, bolest, stres počtu případů následně dojde na otázku náhrady a plnění pojistné události. Máme-li hlavně dobře nastavené pojištění. Přece si připojištění platíme právě pro tyto případy. Po prvotním šoku a prvotních lékařských zákrocích, vezmeme do ruky svou pojistnou smlouvu a chceme řešit finanční stránku. Přece jen nějaký ten čas léčení nastane a tím i drobný výpadek příjmu. A v tu chvíli může nastat problém. Oficiální definice většiny pojistných smluv zní. Malá citace z Wikipedie: „Bolestné, je náhrada bolesti jakožto nemajetkové újmy na zdraví spočívající v tělesném i duševním utrpení a poskytuje se v penězích.“ Dříve se určovala podle vyhlášky č.440/2001 Sb….. Ruku na srdce, kolik z nás je vyškolený pojišťovací expert, nebo právník? A opravdu ne všechny pojišťovací instituce jsou korektní vůči plnění poškozenému.

výpočet pojištění

Nahlášení pojistné události leckdy končí strohým dopisem, že dle všeobecných podmínek pojistné plnění zaniká. Naštěstí společnost se dokáže postavit na stranu poškozené osoby. Vnímavým přístupem si klienta vyslechnou a po předložení všech potřebných dokladů se s chutí pustí do boje byrokratického aparátu v zájmu ochrany poškozeného. Na stránkách se jednoduchou formou dozvíme o hodnotě bodu za bolestné a další důležité informace, které nám při uzavírání pojistné smlouvy ve většině případů rozhodně neinformovali. Od roku 2008 pomáhá klientům, které pojišťovny odbyly tím strohým dopisem, ale zároveň dává naději, že férové jednání je jedním z jejich základů přístupu ke každému z nás.